ワン・シンシェン

Wang Xin-Sheng

別名
王新生
  Wang Xin-Sheng
株式会社スティングレイ