シー・ウェイチャン

Shi Wei-Jian

別名
石維堅
  Shi Wei-Jian
株式会社スティングレイ