ツアイ・シャン・レン・ズン

Cai-Xiang-Ren-Zeng

別名
才項仁増
  Cai-Xiang-Ren-Zeng
株式会社スティングレイ